Pressreleaser


by Johan Sjoberg, Technical Writer
Jan 01 2019

Pressreleasen var förr ett ganska formellt dokument som endast ett fåtal journalister fick tillgång till. Så är det inte längre. Numera går många användare direkt till företagets pressreleaser när de vill ha specifik information inom något särskilt område.

Det här betyder inte att mediarelationerna har förlorat i betydelse. Massmedier, traditionella och online, behöver fortfarande vara en viktig del av en övergripande kommunikationsstrategi. Men pressreleasens mottagare är inte längre en begränsad skara journalister. Den potentiella publiken har vuxit med alla användare på internet.

Det här betyder att även mindre nyheter har nyhetsvärde. Man behöver inte längre vänta på de stora, avgörande händelserna för att en pressrelease ska kunna publiceras.

Än finns det liv i pressreleasen

Eftersom antalet mottagare har expanderat betydligt så bör man ha den breda skaran av användare i åtanke när man definierar målgruppen, inte enbart journalisterna. Texten behöver också innehålla nyckelord som kan identifieras av sökmotorer och man bör använda hyperlänkar som leder direkt från pressreleasen till relevanta sidor på webbplatsen.

För att nå framgång med pressreleaser på nätet behöver man tänka som en redaktör. Vilka är mina läsare? Hur når jag dem? Vilka åsikter har de och vad motiverar dem? Hur kan jag skapa ett informativt och engagerande innehåll för mina läsare?

Förr blev pressreleasen bara publicerad om den togs upp av media. Nu bestämmer man själv vad som ska publiceras. Alla organisationer kan publicera pressreleaser med information som användarna har nytta av.