PR-planen


by Johan Sjoberg, Technical Writer
Nov 29 2016

Utomstående betraktare finns alltid. Ibland är de viktiga, ibland inte. Frågan är hur företaget vill uppfattas av de viktiga betraktarna, de som tillhör företagets målgrupp.

Uppfattas företaget som det vill bli uppfattat av målgruppen? Känner målgruppen alls till företaget?Var finns målgruppen och hur når man dit?

Om personer ska vilja göra affärer med ditt företag så måste de först känna till det. Sedan måste de tycka att det finns något fördelaktigt med företaget. Slutligen måste de känna att det går att lita på ditt företag. Först därefter är den tilltänkta kunden redo att bli en verklig kund.

Hur uppfattas företaget där ute?

Public relations är en långsiktig process som hjäper målgruppens medlemmar att fatta rationella beslut om ditt företag. Kan det här företaget lösa mitt problem? Kan vi lita på att de håller vad de lovar? Med långsiktig planering ser man till att föra fram de rätta budskapen i de relevanta medierna.

Man har alltså inte gjort PR bara för att man åstadkommit en enstaka publicering eller ett event. Sådana aktiviteter kan däremot vara del av ett PR-program.

Ett PR-program planeras med hänsyn till utgångsläget; målen; målgrupp; mediaval; budget, önskade resultat och tillgängliga resurser.

Var är vi? Vart vill vi? Vad vet målgruppen om oss? Vad är det som de inte känner till?

Ett omnämnande i pressen är meningslöst om det publiceras i ett medium som inte läses av målgruppen. “Positiv publicitet” är inget självändamål.


kategorier
Tags
Mediaplanering PR-plan Internationell PR B2B pressrelease pressreleaseer Webbplats Hemsida Pressrum fackpress branschpress branschtidning branschtidningar Sociala medie