Sociala medier


by Johan Sjoberg, Technical Writer
Jan 23 2017

Vilket är bäst, PR i traditionella medier eller direkt kommunikation med användarna genom sociala medier?

Det går knappast att förbise sociala medier idag. Men det innebär inte att traditionell PR har förlorat sin betydelse. Tvärtom så bör man kombinera de båda sätten att arbeta.

Nyheter i traditionella medier har stor trovärdighet. De har valts ut av en redaktion där kompetenta journaliser i någon mån har ställt sig bakom ditt budskap, som därför uppfattas som mer objektivt.

Sociala medier ger ingen hjälp med trovärdigheten. Mediet är endast en kanal och alla vet att det som publiceras är en partsinlaga. Men istället kan förhållandet till läsaren bli mer personligt, Det här är ett snabbare, mer direkt sätt att kommunicera med en grupp användare som valt att följa företaget på sociala medier.

Ingen motsättning mellan PR och sociala medier

Så när ska man välja PR eller sociala medier? Man tar avstamp i det man har att berätta. Samma berättelser kan användas både med PR och sociala medier, det är bara olika kanaler. En pressrelease kan omarbetas och med ett annat tonfall bli ett blogginlägg. Svar på frågor som ställs av användare i sociala medier kan omarbetas till artiklar för traditionell press.

Publicitet i traditionella medier förstärks med engagemang på sociala medier. Ännu fler kan ta del av budskapet när det återanvänds i olika kanaler.

Traditionella medier används för att visa på intellektuellt ledarskap och för att kommunicera med användargrupper man ännu inte känner. Sociala medier används för personlig kommunikation med användare som valt att följa oss. Alla aktiviteter planeras i förväg med hänsyn till målgrupper, budskap och tillgänglig tid.

PR och sociala medier är inte separata discipliner utan ska användas tillsammans för att förstärka företagets kommunikation och engagemanget med målgruppen.