Internationella branschtidningar


by Johan Sjoberg, Technical Writer
Jan 16 2017

“Kan du få in vår nyhet i Dagens Industri?” Alla som jobbar med PR har förmodligen fått den eller liknande frågor vid ett flertal tillfällen. Det är lätt att fastna för populära publikationer med stor upplaga när man vill nå potentiella kunder, även för den som jobbar med B2B. Det kan få till följd att man förbiser de publikationer där läsarna nästan uteslutande består av potentiella kunder, nämligen fackpressen.

Både traditionella och digitala medier kan delas in i fack- eller konsumenttitlar. Fackpressen, även kallad teknisk press, är fokuserad på ett speciellt ämnesområde eller en specifik yrkesgrupp. Konsumentpressen består av allmänna tidningar, tidskrifter och digitala medier som kan vara specialiserade på ett visst ämnesområde men utan att rikta sig till personer som arbetar där.

Fackpressen kan delas in i vertikala och horisontella titlar. De vertikala fokuserar på alla ämnen inom en specifik bransch. Architecture Today, en tidning för arkitekter, är ett exempel på en vertikal tidskrift. De horisontella behandlar ett visst ämne och dess tillämpning i alla branscher; t ex Lube, en tidning om smörjmedel.

Jobbar du med fackpressen?

Praktiskt taget varje bransch och yrkesgrupp har specialiserade medier. Även om det kanske inte finns i Sverige så finns det garanterat internationellt. Här kommunicerar man med läsare som är experter inom sina ämnesområden, vilket gör att man kan gå på djupet och verkligen visa vad tekniken går för.

Det är väl värt tiden att göra grundlig research för att identifiera de lämpligaste titlarna i fackpressen. Om du jobbar med B2B så finns här de målgrupper som du är ute efter, prydligt arrangerade med hjälp av respektive tidskrift. Men förvissa dig om att innehållet verkligen återspeglar det ämnesområde du är intresserad av. Namnet på tidskriften ger sällan tillräcklig vägledning.

Det är inte ofta som ett visst innehåll fungerar i både fack- och konsumentpress. Om innehållet inte ger några direkta fördelar för konsumenter, då är det dags att titta på fackpressen, både i Sverige och i utlandet. Marknaden slutar ju inte vid riksgränsen.