Mediaresearch


by Johan Sjoberg, Technical Writer
Dec 09 2017

Mediaresearch är speciellt viktigt när man arbetar med internationell PR. Man kan inte bara översätta en pressrelease från svenska eller engelska till målspråket, skicka till ett par allmänna tekniktidskrifter och hoppas på det bästa. Det är bortkastad tid.

Pressmaterialet måsta alltid anpassas till mediet. Det innebär att man måste vara förtrogen med mediets ämnesval, värderingar och språkbruk. Den som arbetar som översättare på en översättningsbyrå har ingen möjlighet att känna till något av detta. Dessutom är det överlag svårt att säkerställa kvaliteten på översättningsarbete, eftersom beställaren i allmänhet inte kan bedöma kvaliteten på det som skrivits på målspråket.

Istället måste man jobba med en PR-konsult som arbetar på målspråket och som förstår mediet; uppfatta språkets nyanser, kan kommuniceras med journalisterna och som kan tillägna sig nya fackuttryck.

Möt världen

Att jobba med en PR-konsult sm arbetar på ett annat språk kan upplevas som svårt och krångligt och som att man förlorar kontroll, men behöver egentligen inte vara mera invecklat än att arbeta med en PR-konsult baserad i Sverige.

Så varför ska man då alls bry sig om detta? Det går tillbaka till grundförutsättningen - målgruppen. Om målgruppen för en produkt eller lösning är baserad i utlandet, så får vi använda de kanaler som står till buds för att nå den målgruppen.

De goda nyheterna är att den tekniska fackpressen i stora exportmarknader som Storbritannien, USA och Tyskland är mycket specialiserad, så det finns goda möjligheter att nå exakt rätt målgrupp på exportmarknaden bara man lägger ned en smula målmedveten mediaresearch.

Många svenska företag har viktiga kundgrupper i utlandet. Då är den tekniska fackpressen en viktig kanal. Med sitt högt specialiserade innehåll har de utländska facktidskrifterna segmenterat läsekretsen efter intresse. Förlagen har gjort grovjobbet åt oss genom att hitta de relevanta läsarna för ett visst område. Allt vi behöver göra är att identifiera facktidningarna. Omsorgsfull mediaresearch är här nyckeln till framgång.


kategorier
Tags
Internationell PR B2B pressrelease pressreleaseer Webbplats Hemsida Pressrum fackpress branschpress branschtidning branschtidningar Sociala medier Teknisk översättning