Branschpress


by Johan Sjoberg, Technical Writer
Jan 03 2017

Om man ska förmedla information inom sitt fackområde till en publik av specialister så måste man välja rätt kanaler.

De allra flesta branscher har sin egen internationella specialpress. Genom pressen kan du nå rätt beslutsfattare i din bransch och ge dem information om din verksamhet.

Tidskrifterna riktar sig ofta till ett smalt segment av marknaden. Om detta är den marknad som du är ute efter, så innebär det att du har din målgrupp samlad här.

Ta draghjälp av den utländska specialpressen i din bransch

Genom att studera mediet och regelbundet kommunicera med dess journalister kan vi bygga en relation där det blir möjligt att bidra med material till tidningens spalter. Då kan vi kommunicera med den målgrupp som det annars skulle ha tagit lång tid att hitta i marknaden.

Fackpressen utgör givetvis inte hela kommunikationslösningen. Kommunikationen genom fackpressen ska kombineras med andra kanaler som webb och sociala medier. Men med fackpressen som bas får man rätt anslag för målgruppen och samma budskap och ton kan sedan användas i resten av kampanjen.