Copywriting


by Johan Sjoberg, Technical Writer
Dec 16 2016

Om man förmedlar ett specialiserat innehåll till en målgrupp av specialister så gäller det att man ser ut som att man vet vad man talar om.

Det innebär inte att man ska uttrycka sig svårt, tvärtom. Att förmedla svåra saker på ett enkelt sätt är en färdighet i sig. Däremot behöver man uttrycka sig auktoritativt och korrekt på målspråket.

Det är väl använd tid att studera den tekniska fackpressen. Dels behöver man vara medveten om den stil som används om man ska bidra med material. Men dessutom har fackpressen många års erfarenhet av att kommunicera med vår målgruppen och anledningen till att de uttrycker sig som de gör är att det fungerar.

Tala till ingenjörer på ingenjörernas vis

Så läs och lär. Samma sätt att skriva kan sedan överföras till egenproducerade medier som webbsidor och annat content. Principerna för att skriva nyheter är desamma i fackpressen som i andra medier, men nu när vi fokuserat på målgruppen vet vi vem vi vänder oss till.

Genom fackpressen kan man på ett relativt enkelt sätt tillägna sig det uttryckssätt som gäller i en viss bransch och kan på så sätt tala med auktoritet till sin målgrupp.