PR-planen


by Johan Sjoberg, Technical Writer
Dec 02 2016

En PR-plan börjar med en analys av de medier som är relevanta för målgruppen. Vilka ämnen behandlas av medierna, vilka journalister jobbar med vad? Studiet av medier är en central arbetsuppgift i PR-arbetet. Det ger en förståelse för mediets ämnesval, dess stil och journalisternas preferenser.

Därefter arbetar man med mediet och erbjuder journalisterna material som är informativt och relevant. PR-konsultens jobb är att göra journalistens jobb enklare. Det kan låta självklart, men det finns gott om exempel på utövare som tycks tro att de gör journalisten en tjänst genom att samarbeta. Journalisten och PR-konsulten har ömsesidig nytta av varandra. Företaget har ett legitimt behov av att nå sin målgrupp och journalisten ett lika legitimt behov av att vidarebefordra relevant information till läsekretsen. När dessa intressen sammanfaller så uppstår publicitet. Det är PR-konsultens uppgift att leta upp dessa sammanträffanden.

Vad är planen?

I praktiken förbereds material ofta i förväg, i form av pressreleaser och annat pressmaterial, baserat på vad PR-konsulten erfarenhetsmässigt vet vad journalisterna vill ha. Journalisten har ingen skyldighet att publicera det som skrivs i en pressrelease eller att upprepa det ordagrant. Tvärtom är det bättre för trovärdigheten om journalisten omarbetar materialet eller använder det som en del av sitt eget material.

Ibland vill journalisten ha organisationens synpunkter på ett annat ämne än det som förberetts i pressreleasen. Då är det PR-personens uppgift att samarbeta och skaffa den information eller den talesperson som behövs.

Den kanske vanligaste pressreleasen behandlar frågor om företaget självt; en utnämning, ett bokslut eller mässdeltagande. En annan vanlig variant är den som behandlar nya produkter. Case studies är pressreleaser som handlar om hur företagets produkter eller lösningar används av en kund. Dessa har hög trovärdighet då uttalandena kommer från en tredje part. De förmedlar även en dokumentär känsla som kan användas som del i längre artiklar som beskriver verksamhetsområdet. De har lång livslängd och kan ofta användas i flera år. Ofta belyser de dessutom mindre vanliga aspekter av produkten, som annars lätt förbises.

PR-konsulten kan även förbereda hela artiklar i förväg som medierna kan använda, helt eller delvis.


kategorier
Tags
Mediaplanering PR-plan Internationell PR B2B pressrelease pressreleaseer Webbplats Hemsida Pressrum fackpress branschpress branschtidning branschtidningar Sociala medier