Mässdeltagande eller kampanj i branschpress – eller båda samtidigt?

En kampanj i internationella branschtidningar kan i många stycken göra samma jobb som deltagande på en mässa. Publiciteten kan även användas som ett komplement till mässdeltagandet.

Mässan är marknadskommunikationens multiverktyg – både kontaktskapande och varumärkesbyggande på samma gång. Men hur håller man kontakten med sin bransch när det inte är någon mässa på gång? Då finns den internationella branschpressen, som samlar alla individer som är intresserade av din industrisektor.

På mässan får man tillfälle att visa upp nya produkter, göra research och se vad konkurrenterna håller på med. Samma saker kan man göra med internationell branschpress, men utspritt över en längre tid istället för komprimerat på några få dagar. 

Dessutom har man tillfälle att utveckla ett längre resonemang, vilket kan vara svårt på en mässa. 


Lägre kostnad

Mässan kan också vara förknippad med höga kostnader, då den kräver mycket tid och personal samt hög arbetsintensitet, samtidigt som evenemanget bara varar en kort tid. 

 

En kampanj i branschpressen kan utföras med lägre intensitet över en längre tid och till lägre kostnad. 

Branschtidningar kan även användas som ett komplement till mässor. De kan hjälpa till att hålla dina kontakter informerade över tid, så att intresset redan finns när mässan öppnar sina portar. 

Många facktidskrifter samarbetar dessutom med mässor, eller ingår i samma bolag, och publicerar specialutgåvor i samband med mässan. Om man gör sin research och tar reda på hur detta fungerar kan man vara med i dessa utgåvor. Tidningarna delas ofta ut på mässan och kan hjälpa till att förstärka ert arbete i montern. 

 

Uppföljande aktiviteter

Efter mässans slut blir det ofta uppföljande reportage i de ledande branschtidningarna och där ska man man givetvis också se till att vara med. 
 
Med hjälp av noggrann research kan man hitta specialtidskrifter för så gott som alla industrinischer. När medierna identifierats får man sedan engagera sig med dem för att skapa ett material som är rätt för varje medie. 
 
Jag samarbetar med INS Industrial New Service, en nyhetsbyrå för internationell branschpress som som är specialister på att kommunicera med all världens branschpress, både på engelska och på andra språk. På detta sätt kan man enkelt nå en hel bransch på alla marknader samtidigt. 
 
Om du vill veta mer om INS, klicka här
 
Om du vill läsa min intervju med Ben Idström, VD för INS, om framtiden för B2B publishing, klicka här