Projekt – Exempel

Klicka på en bild för att titta närmare på artiklar jag skrivit. Sidan uppdateras regelbundet så kom gärna tillbaka för att se andra exempel.


The Plant Engineer

Industriellt underhåll är stekhett just nu och med digitaliseringen kommer ny teknik som kan användas inom området. Detta bidrar till att antalet driftstimmar ökar, samtidigt som kostnaderna sjunker. En sådan teknik är AR, augmented reality. Artikeln skrevs för XMReality, ett företag som är en föregångare med användningen av denna teknik för underhåll. The Plant Engineer är en tidskrift för underhållstekniker.

Industrial Vehicle Technology International

Obemannad drift blir allt viktigare , framför allt inom fordonssektorn. I kärnkraftsindustrin har man flera decenniers erfarenhet av obemannad drift, eftersom detta är det enda sätt som verksamheten kan bedrivas på. Fordonet Magne används för hantering av uttjänt kärnbränsle och kombinerar teknik från de bägge branscherna för att hantera sin last på ett säkert sätt. Artikeln skrevs som ett frilansuppdrag för tidningen. Industrial Vehicle Technology International är en tidskrift för konstruktörer av industrifordon.

Waste Management World

Världen har ett växande problem med avfall och återvinning är vägen framåt. I Oslo har man installerat ett nydanande sorteringssystem, där de boende sorterar sina sopor i hemmet med hjälp av olikfärgade påsar. Alla påsarna transporteras gemensamt till sorteringsanläggningen där de sorteras automatiskt beroende på innehåll. Resultatet blir en högre grad av återvinning och mindre kostsam hantering. Artikeln skrevs för Optibag, företaget som har utvecklat tekniken. Waste Management World är en internationell tidning för avfallshantering.