Teknisk PR för svenska exporterande företag

Jag specialiserar mig på public relations B2B för svenska exporterande företag som jobbar med teknik.


1
1
Förarbete

Jag identifierar relevant internationell fackpress i er nisch, etablerar kontakter och ser till att journalisterna har de senaste nyheterna från ert företag när de skriver om er bransch.

2
2
Utförande

ch ser till att journalisterna har de senaste nyheterna från ert företag när de skriver om er bransch. Jag skriver själv på svenska och engelska. För kampanjer på andra språk tar jag hjälp av duktiga kollegor.

3
3
Frilans

Dessutom tar jag emot frilansuppdrag från andra byråer, framför allt content marketing på engelska. Jag arbetar regelbundet för en kommunikationsbyrå i London och tillbingar en del av min tid i Storbritannien.

Jag är baserad i Motala men arbetar med företag i hela Östergötland, framför allt Linköping och Norrköping, samt i södra Sverige, Göteborg och Stockholm. Jag kommer gärna till ett initialt personligt besök och till kvartalsvisa uppföljningsmöten. Gruppvideosamtal funkar också bra.